rezerwuj.online

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar, Bahrajn, Kuwejt - Pięć państw nad Zatoką Perską

Kraj

ROSJA

Opis

Pietropawłowsk Kamczacki - Wulkan Awaczyński - Wulkan Wiljuczyński - Wyspa Stariczkow - Moskwa
- Aktywne wulkany
- Źródła termalne i gejzery
- Rzeki pełne łososi
- Rejs na ptasią wyspę
- Czarna plaża nad Pacyfikiem
- Zabytki Moskwy

Program

Dzień 1 :
Zbió rka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot do Moskwy. Przelot z przesiadką w Moskwie do Pietropawłowska Kamczackiego.
Dzień 2 :
Przylot do Pietropawłowska Kamczackiego. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem i przejazd do hotelu położonego w gó rnym biegu rzeki Paratunka, w miejscowości o tej samej nazwie. Region ten słynie z leczniczych źró deł termalnych i daje mnó stwo możliwości odpoczynku. Postaramy się z nich skorzystać, przyzwyczajając się do nowego czasu – ró żnica między czasem polskim a miejscowym wynosi +9 godzin. Dlatego też cały dzień poświęcony będzie na aklimatyzację i kąpiele w basenach termalnych. Wieczorem kolacja i nocleg.
Dzień 3 :
Po śniadaniu ruszamy na wspinaczkę na szczyt Wulkanu Awaczyńskiego lub sąsiedniej gó ry Werblud. Decyzję odnośnie wyboru trasy podejmie przewodnik w zależności od pogody.
WARIANT 1 - wulkan Awaczyński. To jeden z najbardziej aktywnych wulkanó w znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Pietropawłowsk. Jego wysokość wynosi 2.741 metró w. Jest bardzo popularny i często odwiedzany przez turystó w. Każdego lata u jego podnó ża organizowane jest święto o nazwie „ Dzień wulkanu” , któ ry przyciąga setki miłośnikó w turystyki gó rskiej. Wspinaczka nie jest technicznie trudna i nie wymaga specjalnego przygotowania fizycznego. Nie jest to jednak spacer po mieście i w niektó rych miejscach trzeba będzie wykazać się odwagą i hartem ducha. Profesjonalny sprzęt do wspinaczki nie jest wymagany. Koniecznie należy jednak zadbać o dobre buty trekkingowe, a kij teleskopowy okaże się nieocenioną pomocą dla stawó w podczas wędró wki, trwającej około 8-10 godzin.
Przewodnicy towarzyszący grupie, dostosują tempo do każdego uczestnika, tak by każdy mó gł się dostać na szczyt. Wspinaczkę rozpoczniemy w bazie położonej u podnó ża wulkanu. Po kró tkim, stopniowym wznoszeniu z oddali zobaczymy panoramę Pietropawłowska, na horyzoncie wody oceanu, a przez cały dzień będzie nam towarzyszyć widok na wspaniałego sąsiada Awacza – wulkan Koryak. Na wysokości ok. 2.000 m czeka nas przerwa na obiad i odpoczynek. Następnie ruszymy na zwiedzanie krateru, ogromnego leja, wypełnionego po brzegi lawą. Będziemy podziwiać liczne fumarole, wyrzucające opary siarki, a idąc wzdłuż krawędzi wulkanu poczujemy naszą małość wobec wielkości i wspaniałości natury.
WARIANT 2 – Wspinaczka na położoną w sąsiedztwie Wulkanu Awaczyńskiego gó rę Werblud (Mount Camel). Jej wysokość wynosi 1200 m n.p.m., a względna wysokość samej gó ry to 200 m. Po przyjeździe, nasz przewodnik przeprowadzi szkolenie na temat zasad bezpieczeństwa, a następnie grupa przygotuje się do pokonania wyznaczonej trasy. Droga na Mount Camel prowadzić będzie przez niezwykle malownicze tereny, między wulkanami Korjak i Awacza. Przy dobrej pogodzie ze szczytu roztacza się panorama na wulkany Awaczyński (2741 m), Koracki (3456 m), Zupanowski (2300 m), Wiluczyński (2175 m), Dzenzur (2923 m). Na całej trasie można obserwować kwitnące kamczackie rośliny oraz zobaczyć żyjące tu susły. Będziemy mieli więc okazję zrobienia wielu niesamowitych zdjęć.
Po przejściu wybranej trasy powró t do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 4 :
Po śniadaniu udamy się na spotkanie z Wulkanem Wiljuczyńskim. Jest to wymarły stratowulkan o wysokości 2.175 m n.p.m. położony u zbiegu rzek Wiljucza i Wielka Sarannaja. Zachwycimy się pięknem jego majestatycznej sylwetki i zboczy, z wyrzeźbionymi głębokimi warkoczami promieniście spływającymi z gó ry aż do podnó ży. Podjedziemy do samego podnó ża wulkanu, a następnie kamienistą, miejscami ośnieżoną ścieżką wejdziemy na pó łnocno-zachodnią ścianę wulkanu. Po niezbyt trudnej wspinaczce, naszym oczom ukaże się wodospad o wysokości ok. 50 m. Na trasie czeka nas przerwa na obiad, a w drodze powrotnej zejdziemy do Paratunskich źró deł termalnych.. Wieczorem powró t do hotelu i kolacja.
Dzień 5 :
Po śniadaniu przejedziemy do obozowiska, gdzie rozpoczniemy spływ na pontonach po rzece Bystra, jednej z największych rzek pó łwyspu. Przez cały czas towarzyszyć nam będą doświadczeni przewodnicy, któ rzy odpowiedzą na każde pytanie i pomogą w każdej sytuacji. To nie będzie rafting, ale zachwycające wędkowanie, a w przerwach – kontemplacja otaczającej nas przyrody. W rzece łowi się liczne gatunki łososi oraz lokalnych pstrągó w. Ryb jest tutaj bardzo dużo, a większość ludzi przestrzega zasad rybołó wstwa sportowego „ Złó w i wypuść”. Podczas przerwy na obiad będziemy mogli spró bować złowionych ryb, upiec je na ogniu lub zapiec w liściach pokrzywy. Być może podczas wędkowanie spotkamy niedźwiedzie, któ re są miłośnikami ryb i często się tam pojawiają. W takich przypadkach będziemy musieli zachować szczegó lną ostrożność. Po zakończeniu spływu pojedziemy do malkińskich źró deł termalnych i tam odpoczniemy po pełnym wrażeń dniu. Następnie powró t do bazy, przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 6 :
Śniadanie. Morska wyprawa na wyspę Stariczkow. Wspaniała łó dź morska zabierze nas na pokład, z któ rego będziemy mogli podziwiać przepiękną zatokę Awaczyńską, drugą co do wielkości zatokę na świecie, niezamarzającą zimą. W pobliżu zatoki znajduje się baza podwodnych okrętó w wojskowych. Wąski wylot zatoki zwany przez mieszkańcó w „ bramą” otwiera drogę wprost do Oceanu Spokojnego. Po wypłynięciu z portu w oddali zobaczymy jedną z najbardziej romantycznych grup skalistych wysepek - Trzech Braci. Są one miejscową wizytó wką, a na ich temat krąży wiele legend. Podziwiać będzie można także inną ciekawą stożkowatą skałę, nazywaną „ Palcem diabła”. Wyjątkowe kontury wybrzeża, z wznoszącymi się wprost z wody stromymi ścianami, sprawią, że nie będziemy mogli oderwać od nich oczu. Być może uda nam się zobaczyć wieloryba lub delfiny, któ re często goszczą w wodach zatoki.
Dopłyniemy na wyspę Stariczkow, któ ra jest rezerwatem przyrody chronionej, a jej nazwa pochodzi od ptaka „ Starik” , któ ry jest wymieniony w Czerwonej Księdze. Na niewielkim obszarze wyspy mieszka ponad 50 tysięcy ptakó w. Ptasi bazar zaskakuje i zachwyca turystó w. Nasz statek zatrzyma się w najciekawszych miejscach, aby umożliwić nam podziwianie i fotografowanie otaczającego ich piękna, a podczas odpływu będziemy mogli zobaczyć wiele raf i skał otaczających wyspę. Dla chętnych będzie też możliwość wędkowania. Podczas przerwy na obiad spró bujemy wspaniałej zupy i kawioru z jeżowcó w. Powró t do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 7 :
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie położonego na wzgó rzach Pietropawłowska, któ ry liczy około 180 tysięcy mieszkańcó w i jednym z najstarszych miast na Dalekim Wschodzie. Z jednej strony ta stolica Kraju Kamczackiego otoczona jest piękną Zatoką Awaczyńską, z drugiej rozpościera się piękny widok na wulkany - Korjak, Awaczyński i Kozelskij. Czeka nas też spacer brzegiem Oceanu Spokojnego w kierunku plaży chalaktyrskiej. Jej długość wynosi około 30 km, a cechą charakterystyczną jest czarny wulkaniczny piasek. Leżeć na nim to czysta przyjemność. Ponadto, zawarte w nim minerały i pierwiastki pomagają leczyć wiele choró b. Po zakończeniu zwiedzania powró t do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 8 :
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Moskwy. Po przylocie czeka nas autokarowa wycieczka po stolicy Rosji. Zobaczymy m.in.: Plac Czerwony, Park Aleksandrowski, Stary Arbat, Wzgó rza Worobiowe, Klasztor i Cmentarz Nowodziewiczy, Katedrę Chrystusa Zbawiciela, Sobó r Wasyla Błogosławionego, Dom na nabrzeżu, „ Siedem Sió str Stalina” , wytwó rnię filmowa " Mosfilm" , stadion Łużniki, Pokłonną Gó rę, Łuk Triumfalny, Wieżę Federacji oraz Plac Europy. Po zwiedzaniu transfer do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, nocleg.
Dzień 9 :
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy. Przylot do Warszawy w godzinach południowych.
W nocy przejazd na lotnisko i wylot. Przylot do Warszawy.

Program fakultatywny

Zakwaterowanie

Świadczenia

Zakwaterowanie

Według programu w hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.

Wyżywienie

Zgodnie z programem: 7 śniadań, 4 obiady, 6 kolacji.

Transpo

Przeloty wg programu: Warszawa – Moskwa - Pietropawłowsk Kamczacki – Moskwa – Warszawa. Transfery zgodnie z programem busami.

Ubezpieczenie

Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do atrakcji wymienionych w programie, przewodnicy lokalni, sprzęt wędkarski, opłaty administracyjne. Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi praktyczne

III ratę uczestnik przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektó re noclegi i posiłki).
Cena złotó wkowa wraz z III ratą nie obejmują:
- kosztó w uzyskania wizy rosyjskiej – 350 zł, - pozostałych posiłkó w nieujętych w programie, aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 5-10 USD/posiłek), - wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności nieprzewidzianych w programie
- zwyczajowych napiwkó w – ok. 30 EUR.
Minimalna liczba uczestnikó w w grupie: 8, maksymalna: 15
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną przesłane do uczestnikó w pocztą elektroniczną w piśmie około 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy.
Informacje wizowo-paszportowe:
Przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej wymagane są wizy. W celu uzyskania wizy należy najpó źniej 30 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy dostarczyć do Działu Organizacji Almatur-Katowice (40-096 Katowice, ul. 3 Maja 19/3):
• paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, z 4 wolnymi stronami, z czego dwie muszą być obok siebie, • prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy do Federacji Rosyjskiej (wniosek wypełnia się poprzez stronę internetową https://visa.kdmid.ru), • 2 aktualne zdjęcie biometryczne (zgodnie z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi na stroniehttp://www.rusemb.pl - wymiar 3, 5 x 4, 5 cm, kolorowe na białym tle, obejmujące tylko ramiona i twarz na wprost), Przy wpłacie I raty należy przesłać do biura skan pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem).
O wyprawie:
Wyprawa jest dość intensywna ze względu na duże przestrzenie do pokonania oraz aktywny program. Kamczatka jest jednym z najaktywniejszych wulkanicznie regionó w na Ziemi. Łączna liczba występujących tam wulkanó w przekracza 150, w tym 28 uznawane jest za czynne. Liczne są ponadto gorące źró dła (w tym gejzery). Na Kamczatce czekają na nas imponujące krajobrazy, nietknięta przyroda, niedźwiedzie i duża dawka adrenaliny. Nagrodą za trudy podró ży i pot wylany podczas zdobywania kolejnych wulkanó w będą zapierające dech w piersiach widoki, poczucie uczestnictwa we wspaniałej przygodzie i cudowny smak kamczackich przysmakó w. Wyprawa jest przeznaczona dla osó b chcących aktywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w pokonywaniu trudó w dalekich podró ży i odkrywaniu nowych miejsc. Nie planujemy wspinaczki z noclegami pod gołym niebem i z wielkim bagażem na plecach, ale mimo to trzeba się jednak zaopatrzyć w wodoodporne buty trekkingowe (za kostkę), odpowiednią odzież turystyczną i ciepłe ubrania na wypadek złej pogody. Zakwaterowanie przewidujemy w hotelu 3 gwiazdkowych z łazienkami. Wyprawie od początku do końca towarzyszy polski pilot.
Szukasz dodatkowych informacji dotyczących imprezy - zadaj pytanie e-mailem [email protected] lub na facebook.com/almaturwycieczki
Pogoda i klimat:
Rosja pomimo swojej ogromnej powierzchni leży na obszarze dwó ch stref klimatycznych. Warunki pogodowe są zró żnicowane ze względu na ogromną powierzchnię kraju. Odwiedzane tereny Kamczatki znajdują się w bliskiej odległości Oceanu Spokojnego, gdzie klimat kształtuje umiarkowany morski monsun. Pogoda zależy od specyfiki lokalnej, a generalnie cechują ją suche i chłodne lata oraz łagodne, długie zimy. Region ten charakteryzuje się dużą ilością opadó w – około 1200 mm na rok. Najbardziej wilgotne miesiące to październik i listopad, najmniej opadó w występuje w czerwcu. Lato w Pietropawłowsku Kamczackim zaczyna się w czerwcu i trwa do końca sierpnia. Pomimo faktu, że region leży na tej samej szerokości geograficznej co Moskwa, temperatura tutaj latem rzadko przekracza 20 stopni. Zima zaczyna się w listopadzie, a kończy w kwietniu. Średnia temperatura w styczniu wynosi minus 7 stopni. Najlepiej zwiedzać Kamczatkę w lipcu albo w sierpniu, ale nawet w tych miesiącach pogoda bywa zmienna. Najlepszym momentem na podró żowanie w rejon Moskwy jest końcó wka lata, gdyż nie ma już upałó w i zmniejsza się ilość opadó w, a średnia temperatura wynosi ok. 25° C.
Informacje zdrowotne:
Nie ma obowiązku szczepień. Jednak jak wszędzie na świecie, ró wnież w Polsce, warto być zaszczepionym przeciw żó łtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Należy szczegó lną uwagę przywiązywać do ochrony przed słońcem, używając kremó w ochronnych, okularó w przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.
Płatności:
I rata: 25% ceny złotó wkowej płatne przy rezerwacji II rata: 100% ceny złotó wkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wyprawą III rata: 870 EUR - część walutowa ceny, uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę
Filmy:

Inne terminy
Data Liczba dni Miasto wyjazdu / wylotu Wyżywienie Touroperator
23.06 1 dni Gliwice (GLI) Bez wyzywienia Oskar 147247 40% taniej!
23.06 1 dni Poznan (POZ) Bez wyzywienia Oskar 147
23.06 1 dni Poznan (POZ) Bez wyzywienia Oskar 147
23.06 3 dni Poznań (POZ) Śniadania Tui 520
23.06 3 dni Poznań (POZ) Śniadania Tui 682
23.06 3 dni Poznań (POZ) Bez wyżywienia Tui 778
23.06 3 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 789929 15% taniej!
23.06 3 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 799889 10% taniej!
23.06 3 dni Poznań (POZ) All Inclusive Tui 815
23.06 3 dni Poznań (POZ) Śniadania Tui 815
23.06 3 dni Poznań (POZ) Śniadania i obiadokolacje Tui 823
23.06 4 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 8291 029 19% taniej!
23.06 3 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 859929 8% taniej!
23.06 4 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 869
23.06 3 dni Katowice (KTW) Bez wyżywienia Tui 878
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania Tui 896
23.06 4 dni Poznan (POZ) Sniadanie Oskar 897
23.06 4 dni Poznan (POZ) Sniadanie Oskar 897
23.06 4 dni Poznan (POZ) Sniadanie Oskar 897
23.06 4 dni Poznan (POZ) Sniadanie+obiadokolacja Oskar 899
23.06 4 dni Poznan (POZ) Sniadanie+obiadokolacja Oskar 899
23.06 3 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 899969 7% taniej!
23.06 4 dni Poznan (POZ) Sniadanie+obiadokolacja Oskar 899
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania Tui 901
23.06 3 dni Poznań (POZ) Śniadania Tui 903
23.06 3 dni Berlin (TXL) Bez wyżywienia (Self Catering) Exim Tours 9391 019 8% taniej!
23.06 3 dni Katowice (KTW) Bez wyżywienia Tui 953
23.06 4 dni Berlin (TXL) Śniadania i obiadokolacje Exim Tours 9691 259 23% taniej!
23.06 4 dni Berlin (TXL) Śniadania i obiadokolacje Exim Tours 9891 149 14% taniej!
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania Tui 990
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania i obiadokolacje Tui 999
23.06 6 dni Tychy (TYC) Śniadanie Almatur 9991 099 9% taniej!
23.06 3 dni Katowice (KTW) Bez wyżywienia Tui 1 014
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania i obiadokolacje Tui 1 032
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania i obiadokolacje Tui 1 036
23.06 3 dni Poznań (POZ) Śniadania i obiadokolacje Tui 1 052
23.06 5 dni Warszawa (WAW) Śniadania i obiadokolacje Tui 1 067
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania i obiadokolacje Tui 1 071
23.06 4 dni Warszawa (WAW) Śniadania Exim Tours 1 0781 103 2% taniej!
23.06 3 dni Katowice (KTW) Śniadania i obiadokolacje Tui 1 079